แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยในปัจจุบันน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และยังพบว่าบางพื้นที่ยังคงมีความต้องการในการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่จริง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการที่จะใช้น้ำได้อย่างไม่ทั่วถึง โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลพิษและปริมาณกากของเสีย รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมจัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำดี และน้ำเสียได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมาย รวมทั้งการนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการน้ำดี และน้ำเสียให้เหมาะสมกับโรงงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าของสถานประกอบการ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลสัมมนา
กรุณาติดต่อ คุณ มยุลา
โทรศัพท์ 0-2642-6911 ต่อ 816, 723
อีเมล: Mayula.k@ubm.com
เว็บไซต์ : www.thai-water.com

    
สนับสนุนโดย ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 

Co-located with ASE / PV
THAI WATER EXPO 2019 will be co-located with ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) – ASEAN’s Largest Renewable Energy, Environmental Technology, Energy Efficiency and Electric Vehicle Technology Exhibition and Conference. Events provide significant benefits to exhibitors in terms of expanding business and promoting visitor profiles across the board.
PUMPS & VALVES ASIA 2019 are closely related and share many of the same target buyers. This is a perfect combination which helps to expand trade visitor profiles and attract buyers from a variety of industries.