สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน Water Philippines , Pumps & Valves และ Boilex Indonesia 2017


ผู้ประกอบการจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมงาน

    เพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและคู่ค้ารายใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก
    เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดส่งออกและฐานลูกค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น
    เปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ทางการตลาดในเวทีนานาชาติเพื่อให้สินค้าและบริการของท่านทัดเทียมกับคู่แข่งในเวทีโลก
    พบปะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย :
Water Resource Management
Municipality Water Management
Wastewater treatment & Management
Sewerage
Irrigation
Industrial Water Treatment
Ultra Pure Water
Bottled Water Production
Pumps, Valves, Fitting and Piping
Boiler, Pressure Vessel

ติดต่อสอบถามงาน  WATER PHILIPPINES 2017, PUMPS & VALVES และ
BOILEX INDONESIA 2017

คุณจิฎากาญจน์ จรัสชัยฐิติกุล, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแสดงสินค้า
โทร : 02-642-6911 ต่อ 314
อีเมล์ : jidakarn.j@ubm.com

หมายเหตุ:
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

sheetmetal