สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน "Water Shows" ในประเทศพม่า, เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์


ผู้ประกอบการจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมงาน

    เพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและคู่ค้ารายใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก
    เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดส่งออกและฐานลูกค้าให้หลากหลายยิ่งขึ้น
    เปิดโลกทัศน์ วิสันทัศน์ทางการตลาดในเวทีนานาชาติเพื่อให้สินค้าและบริการของท่านทัดเทียมกับคู่แข่งในเวทีโลก
    พบปะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย :
Water Resource Management
Municipality Water Management
Wastewater treatment & Management
Sewerage
Irrigation
Industrial Water Treatment
Ultra Pure Water
Bottled Water Production
Pumps, Valves, Fitting and Piping

ติดต่อสอบถามงาน "Myanmar Water 2014, Viet Water 2014 and
Water Philippines 2015"

คุณจิฏากาญจน์ จรัสชัยฐิติกุล, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
โทร : 02-642-6911 ต่อ 314
อีเมล์ : jidakarn.j@ubm.com

หมายเหตุ:
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

sheetmetal